สัญญาณจราจร

สัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงด้วยเสียงสัญญาณนกหวีด
สัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที
สัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดต่อกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่านไปได้
สัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดง
ห้าม รถทางด้านหน้า
ห้าม รถทั้งทางด้านหน้าและหลัง
ห้าม รถทางด้านหลัง
ห้าม รถทางด้านซ้าย
ห้าม รถทางด้านขวา
ห้าม รถจากทางด้านซ้ายและขวา