1.หยุด 2.ให้ทาง 3.ให้รถสวนทางมาก่อน 4.ห้ามแซง 5.ห้ามเข้า 6.ห้ามเข้า
7.ห้ามกลับรถ 8.ห้ามเลี้ยวซ้าย 9.ห้ามเลี้ยวขวา 10.ห้ามรถยนต์ 11.ห้ามรถบรรทุก 12.ห้ามรถจักรยานยนต์
13.ห้ามรถพ่วง 14.ห้ามจักรยาน 15.ห้ามรถสามล้อ 16.ห้ามรถยนต์สามล้อ 17.ห้ามจักรยานยนต์
และรถยนต์
18.ห้ามจักรยาน
จักรยานยนต์
และรถยนต์
19.ห้ามรถแทรกเตอร์ 20.ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น 21.ห้ามคนข้าม 22.ห้ามใช้เสียง 23.ห้ามจอดรถ 24.ห้ามหยุดรถ
25.หยุดตรวจ 26.จำกัดความเร็ว 27.จำกัดน้ำหนัก 28.จำกัดความกว้าง 29.จำกัดความสูง 30.ให้ชิดซ้าย
31.ให้ชิดขวา 32.ให้เดินทางเดียว 33.รถเดินทางเดียวไปทางซ้าย 34.รถเดินทางเดียวไปทางขวา 35.ให้เลี้ยวซ้าย 36.ให้เลี้ยวขวา
37.ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา 38.ให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา 39.วงเวียน 40.สุดเขตบังคับ1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
ป้ายที่ 1 - 10 ลักษณะทางโค้งต่าง ๆ
11. 12. 13. 14. 15.
ป้ายที่ 11 - 15 ลักษณะทางแยกต่าง ๆ
16.วงเวียน 17.หยุดข้างหน้า 18.ข้ามทางรถไฟ
มีเครื่องกั้น
19.ข้ามทางรถไฟ
ไม่มีเครื่องกั้น
20.มีสัญญาไฟข้างหน้า
21.ช่องจราจรลดลง 22.ทางแคบลง 23.สะพานแคบ 24.ทางแคบ 25.ช่องลอดต่ำ
26.สะพานเปิดได้ 27.ทางลื่น 28.เตือนรถกระโดด 29.ทางขรุขระ 30.ทางร่วน
31.ทางขึ้นลาดชัน 32.ทางลงลาดชัน 33.ทางคู่ข้างหน้า 34.สิ้นสุดทางคู่ 35.รถวิ่งสวนทาง
36.ทางร่วม 37.ทางร่วม 38.ทางแยกซ้าย-ขวา 39.ระวังคนข้ามทาง 40.โรงเรียน,ระวังเด็ก
41.ระวังสัตว์ 42.เขตห้ามแซง 43.อุบัติเหตุข้างหน้า 44.เขตชุมชนลดความเร็ว 45.ใช้เกียร์ต่ำ