ที่

สาย

ชื่อเส้นทาง

ผู้ประกอบการขนส่ง

เลขที่ประกอบการ

สิ้นอายุ

จำนวนรถ

จำนวนรถจริง

จำนวนเที่ยว

หมวด 2

1

83

กรุงเทพฯ – นครปฐม (ป 1 )

บริษัท  ขนส่ง จำกัด

กท. 50/2545

26  มีนาคม  2552

2 – 3

3

10 – 12

 

 

                                    (ป 2)

 

 

 

26 – 37

29

138 – 166

2

997

กรุงเทพฯ – นครปฐม ป. 1 (โดยสารธรรมดา)

บริษัท   ขนส่ง จำกัด

กท. 27/2548

12  มกราคม  2555

22 – 31

31

186 – 224

 

 

                                   ป. 2  (ปรับอากาศ)

(จดทะเบียนที่กรุงเทพฯ  ทั้งหมด)

 

 

2 - 12

4

16

3

966

กรุงเทพฯ - โรงเรียนการบินกำแพงแสน

บริษัท   ขนส่ง จำกัด
(จดทะเบียนที่กรุงเทพฯ  ทั้งหมด)

กท. 11/2549

4 กรกฎาคม  2556

8 - 36

11

32

 

รวมรถทั้งหมด

 

จดทะเบียน จังหวัดนครปฐม

 

63  คัน

 

 

 

 

 

 

จดทะเบียนกรุงเทพฯ

15  คัน