ที่

สาย

ชื่อเส้นทาง

ผู้ประกอบการขนส่ง

เลขที่ประกอบการ

สิ้นอายุ

จำนวนรถ

จำนวนรถจริง

จำนวนเที่ยว

หมวด 3

1

756

หมู่บ้านอ้อมน้อย - วัดท่าข้าม

บริษัท ป. ท่าข้ามเดินรถ จำกัด

กท. 89/2546

12  พฤศจิกายน  2551

42 - 60

44

140-168

2

755

วงกลมหมู่บ้านอ้อมน้อย – สามพราน - คลองใหม่

บริษัท  ป.ท่าข้ามเดินรถ จำกัด

กท. 12/2548

16  กุมภาพันธ์  2555

41 - 60

43

248

3

737

นครปฐม – บางเลน -ลาดบัวหลวง

บริษัท ชาวบางเลนขนส่ง จำกัด

กท. 47/2547

14  กุมภาพันธ์  2554

12 - 25

16

64-80

4

725

ปากทางวัดเทียนดัด – ปากทางพุทธมณฑลสาย 4

สหกรณ์รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จำกัด

กท 57/2546

21  พฤษภาคม 2553

24 - 34

33

346 - 524

5

712

นครปฐม - วัดไผ่โรงวัว

บริษัท ท. บางหลวงไทย จำกัด

กท. 22/2544

2  มิถุนายน  2551

12-25

20

18-22

6

498

อ้อมน้อย-วัดมหาสวัสดิ์

สหกรณ์รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จำกัด

กท. 50/2548

9  สิงหาคม  2555

12-16

15

30

7

402

นครปฐม-สมุทรสาคร

บริษัท  ขนส่ง จำกัด

กท. 3/2547

21เมษายน  2550

14-20

20

98-120

8

478

นครปฐม-บ้านแพ้ว

บริษัท  ชาวดอนขนส่ง จำกัด

กท. 96/2545

20  สิงหาคม  2552

29 - 43

42

78-94

9

384

หมู่บ้านสินสมบูรณ์ (ถ. พุทธมณฑลสาย 4) - หมู่บ้านสวนทิพย์ 1

บริษัท สหพรรคบริการเดินรถ(2530)จำกัด
(จดทะเบียนที่จังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด)

กท. 16/2549

20  มิถุนายน  2549

40 - 70

70

250-300

10

382

วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5-หมู่บ้านสินสมบูรณ์

บริษัท  พลายยนต์ จำกัด
(จดทะเบียนที่จังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด)

กท. 14/2548

5  ตุลาคม  2554

18-26

20

126-150

11

369

อ้อมน้อย-วัดไร่ขิง

สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จำกัด

กท. 64/2549

1พฤศจิกายน  2549

10-15

12

150-180

12

188

ปทุมธานี - บางเลน

บริษัท ลาดหลุมแก้วขนส่ง จำกัด
(จดทะเบียนที่จังหวัดปทุมธานี)

กท. 28/2551

11  เมษายน  2551

9 - 14

9

44 - 54

 

 

 

 

 

 

2 - 4

3

 

13

388

ปากเกร็ด – ถนนรัตนธิเบศร์ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม

บริษัท นิธิทัศน์ทัวร์ 2004 จำกัด
(จดทะเบียนที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี)

กท. 47/2549

27  สิงหาคม  2556

7 - 10

17

120

 

 

 

 

 

 

12 - 17