ที่

สาย

ชื่อเส้นทาง

ผู้ประกอบการขนส่ง

เลขที่ประกอบการ

สิ้นอายุ

จำนวนรถ

จำนวนรถจริง

จำนวนเที่ยว

หมวด 4

1

1701

นครปฐม – นครชัยศรี - ดอนตูม

หจก. พจน์มนต์ปิติขนส่ง

นฐ. 1/2549

13  มกราคม   2556

10-14

21

46-56

2

1703

นครปฐม – สามพราน

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 2/2546

22 สิงหาคม  2553

8 – 12

22

74-88

3

1704

นครปฐม – เกาะแรต – บางเลน

บริษัท พระปฐมเดินรถ จำกัด

นฐ. 2/2551

4  กุมภาพันธ์ 2558

20-28

20

60-70

4

1705

นครปฐม – วัดปรีดาราม

บริษัท ชาวดอนขนส่ง จำกัด

นฐ. 1/2551

4  กุมภาพันธ์ 2558

11-17

14

38-50

5

6140

นครปฐม – สระกระเทียม

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 4/2548

13  พฤษภาคม 2555

2 - 4

8

12-14

 

 

 

 

 

 

5  - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 6

 

 

6

6142

นครปฐม – บ้านไร่ – ยางประสาท

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 3/2546

22  สิงหาคม 2553

12

6

74

7

6147

นครปฐม – หอมเกล็ด – บ้านศาลายา

บริษัท ห้วยพลูขนส่ง จำกัด

นฐ. 3/2548

11  มิถุนายน 2555

10-20

38

62-74

 

 

 

 

 

 

21 - 21

 

 

8

8138

นครปฐม – ตลาดหมู่บ้านสามพราน

บริษัท ขนส่ง จำกัด

นฐ. 1/2545

16  กุมภาพันธ์ 2552

10-12

12

80-96

9

8139

นครปฐม – นิคมทหารอากาศ

บริษัท ทุ่งพรหมศรีขนส่ง จำกัด

นฐ. 1/2550

27  พฤษภาคม 2550

 2 - 4

3

24-38

10

8195

นครปฐม - ตลาดบางหลวง

บริษัท ก้องกิจขนส่ง จำกัด

นฐ. 1/2547

16  กรกฎาคม 2554

28 – 37

32

100

 

 

 

 

 

 

21 – 21

21

 

 

 

 

 

 

 

5 - 5

5

 

 

 

 

 

 

 

11 - 11

6

 

11

8228

นครปฐม - บ้านศาลายา

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 5/2548

16  กรกฎาคม 2555

10 - 20

24

174

 

 

 

 

 

 

8 - 15

 

 

12

8229

วัดมะเกลือ – ปากทางสาย 4 พุทธมณฑล

สหก. รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จก.

นฐ. 4/2550

17  สิงหาคม 2557

30 – 54

49

107

 

 

 

 

 

 

6 - 10

 

 

13

8230

นครปฐม – ลำพยา – บางเลน

หจก.พงษ์พญา

นฐ. 3/2551

8  มิถุนายน 2558

20 - 28

14

60 - 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

8235

นครปฐม – วัดบ้านหลวง

สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จก.

นฐ. 2/2549

15  ตุลาคม 2556

8

8

44-50

15

8236

นครปฐม – แยกวัดดอนเสาเกียด – บ้านบางคู

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 1/2544

8  ตุลาคม  2551

3 - 4

4

10-14

 

 

 

 

 

 

2 - 4

2

 

16

8239

นครปฐม – ท่าเรือหน้าวัดปรีดาราม

สหกรณ์เดินรถนครชัยศรี จำกัด

นฐ. 3/2550

21  กรกฎาคม  2557

20 - 44

20

88-98

17

8268

บ้านศาลายา - ห้วยพลู

บริษัท ห้วยพลูขนส่ง จำกัด

นฐ. 4/2546

26  กันยายน  2553

16 - 19

25

36-44

 

 

 

 

 

 

4 – 10

 

 

18

8271

นครปฐม – บ้านหนองกระโดน - ต้นมะเกลือ

สหก. บริการเดินรถใหม่สามัคคี จก.

นฐ. 1/2546

22  กันยายน  2553

9-20

19

74-88

19

8272

นครปฐม – หนองงูเหลือม

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 2/2544

24  กรกฎาคม  2551

4-6

5

26-30

20

8273

วงกลมนครชัยศรี - บ้านท่าพระยา

บริษัท ห้วยพลูขนส่ง จำกัด

นฐ. 2/2548

7  พฤษภาคม  2555

16-20

14

32-38

21

8335

บ้านคลองยม - สามพราน

สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จก.

นฐ. 2/2547

23  เมษายน  2554

50-86

69

142-170

22

8348

คลองใหม่ - ตลาดหมู่บ้านสามพราน

สหก. รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จก.

นฐ. 1/2548

25  กุมภาพันธ์  2555

25 – 36

35

172

23

8413

สามพราน - บ้านคลองจินดา

สหก. รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จก.

นฐ. 3/2547

26  เมษายน  2554

14-20

15

76-100

24

8414

บางเลน – วัดมะเกลือ

สหกรณ์รถยนต์โดยสารบางเลน จก.

นฐ. 1/2550

11 ตุลาคม 2555

8 - 15

8

98 – 116

25

8478

บางเลน – วัดบางภาษี

สหกรณ์รถยนต์โดยสารบางเลน จก.

นฐ. 1/2548

24  มกราคม 2553

4 – 6

4

20

26

8479

บางเลน – วัดบางน้อยใน

สหกรณ์รถยนต์โดยสารบางเลน จก.

นฐ. 2/2548

24  มกราคม  2553

13 – 25

13

44

27

8480

นครปฐม – สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จก.

นฐ. 1/2549

19  พฤษภาคม 2554

20 – 29

29

104

28

8481

นครปฐม – ธรรมศาลา

สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จก.

นฐ. 2/2549

18 พฤษภาคม 2554

10 – 14

12

104

29

8482

นครปฐม – พะเนียงแตก – มาบแค

สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จก.

นฐ. 3/2549

3 มิถุนายน 2554

4

2

46

30

8483

นครปฐม – บางแขม – วัดดอนเสาเกียด

สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จก.

นฐ. 4/2549

10 กันยายน 2554

21 – 25

27

42

31

8500

สถานีรถไฟงิ้วราย – หมู่บ้านพฤกษา 4 (ซ.51)- ตลาดศาลายา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัสสมบูรณ์

นฐ. 2/2550

26 เมษายน  2557

5-10

10

80