:: หน้าแรก
 :: อัตราค่าธรรมเนียม
 :: อัตราภาษีรถ
 :: ขั้นตอนการดำเนินการ
 :: กระดานถาม - ตอบ
 :: ภาพกิจกรรม
 :: สถิติน่าสนใจ
 :: ผังเว็บไซต์
 :: คู่มือการใช้เว็บไซต์

เกี่ยวกับสำนักงาน
 :: ประวัติความเป็นมา
 :: ทำเนียบขนส่งจังหวัด
 :: คณะผู้บริหารงาน
 :: รายชื่อเจ้าหน้าที่
 :: อำนาจหน้าที่
 :: เขตความรับผิดชอบ
 :: แผนที่ตั้ง
 :: วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน.


สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอสามพราน แห่งใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน
ได้ย้ายที่ทำการไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแห่งใหม่
เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3439 7737

:: ข่าวดี :: ท่านสามารถชำระภาษีรถ โดยหน่วยเคลื่อนที่

วันเสาร์  ณ ห้าง Big C สาขานครปฐม เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

วันนี้ เรามีรถโมบายเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถ ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ว สอบถามได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสาร ของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ. 2557 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดนครปฐม 10 ก.พ.58
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 และ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 23 ม.ค.58
 พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2557 12 ม.ค.58
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557 (ยกเว้นการขออนุญาต ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและยกเว้นภาษีประจำปีให้แก่ส่วนราชการหรือ หน่วยงานของรัฐ) 9 ม.ค.58
 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด 29 ธ.ค.57
 ขนส่งจังหวัดนครปฐม แจ้งให้รถตู้โดยสารที่มายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมเดินรถไว้ ให้เร่งดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถตู้สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ภายในกำหนด และต้องเดินรถตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน!!! มีโทษถึงขั้นจำคุก  11 พ.ย.57
 กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ด้วยรถมาตรฐาน 2(จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) 9 พ.ย.57
 กรมการขนส่งทางบก ย้ำ !!!! รถบรรทุกไม่ประจำทาง 70 ต้องจัดทำใบกำกับ การขนส่ง ระบุ !!!! ชนิด น้ำหนัก และจุดส่งสินค้า พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ระหว่างขนส่ง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  15 ต.ค.57
 การกำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม และการแสดงสถานที่รอรับคนโดยสาร และหมายเลขประจำตัวคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 255719 ก.ย. 57
 การอนุญาตตรวจสภาพรถในเขตจังหวัดอื่นสำหรับรถของส่วนราชการ 3 ก.ย.57
 อำนวยความสะดวกแก่รถบรรทุกการขนย้ายอุปกรณ์ - รถเกี่ยวนวดข้าว 8 ส.ค.57
 ประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉินสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ. 2557 6 ส.ค.57
 วิธีปฎิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่เกิดอุบัติเหตุ  31 ก.ค.57
 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการแจ้งไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตาม กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557  25 ก.ค.57
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก จำนวน 2 ฉบับ  9 ก.ค.57

ข่าวสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18 ก.พ.58
ประกาศการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 ก.พ.58
ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลข ทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กบ 23 ธ.ค.57
ประกาศขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้วในราชการ 22 ธ.ค.57
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 12 ธ.ค.57


ลำดับเลขทะเบียนรถที่จดทะเบียนล่าสุด

ประจำ
ประเภทรถ
หมายเลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)
: กพ 4309
: นค 4773
: ผข 8180
: 1กฉ 3374

ตารางอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ใบอนุญาตผู้ประจำรถ ชนิดที่ 2,3,4  (รุ่นละ 40 คน)

12 - 14  มกราคม 2558 26 - 28  มกราคม 2558
9 - 11  กุมภาพันธ์ 2558 23 - 25  กุมภาพันธ์ 2558
9 - 11  มีนาคม 2558 23 - 25  มีนาคม 2558

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

21  มกราคม 2558
18  กุมภาพันธ์ 2558
18  มีนาคม 2558


นายสมสุข ประภาสเพ็ญ
ขนส่งจังหวัดนครปฐม

ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ทิศทางการดำเนินงานกรมการ ขนส่งทางบก
- ทิศทางองค์กรของกรมการ ขนส่งทางบก
- 7 ข้อควรรู้ในการขับรถระบบ เกียร์ออโต้ให้ถูกต้องและปลอดภัย
- รัฐบาลดันท่าเรือแหลมฉบัง
- คำแนะนำการขับรถขึ้นเขา
- เรียนขับรถด้วยตัวเอง หัดขับรถ ครั้งแรก
- เทคนิคการขับรถเกียร์ธรรมดา
- วิธีการแก้ปัญหากลิ่นกาย


ลำดับผู้เข้าชม

Business Logo design
Hit Counter

จัดทำเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547


18  กุมภาพันธ์  2558

Link :
|| กรุงเทพธุรกิจ
|| เดลินิวส์
|| ข่าวสด
|| คมชัดลึก
|| ไทยรัฐ
|| บางกอกโพลต์
|| ผู้จัดการ
|| มติชน
|| BBC
|| INN
|| BEC
|| ช่อง 3
|| ช่อง 5
|| ช่อง 7
|| ช่อง โมเดิร์นไนน์
|| ช่อง สทท.
|| ช่อง ทีวีไทย

 

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม

 

 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
บริษัท ขนส่ง จำกัด

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 6 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล

จัดทำโดย  กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร,โทรสาร 0 3426 1011-3   e-mail :nt-dlt@hotmail.com