:: หน้าแรก
 :: อัตราค่าธรรมเนียม
 :: อัตราภาษีรถ
 :: ขั้นตอนการดำเนินการ
 :: กระดานถาม - ตอบ
 :: ภาพกิจกรรม
 :: สถิติน่าสนใจ
 :: ผังเว็บไซต์
 :: คู่มือการใช้เว็บไซต์

เกี่ยวกับสำนักงาน
 :: ประวัติความเป็นมา
 :: ทำเนียบขนส่งจังหวัด
 :: คณะผู้บริหารงาน
 :: รายชื่อเจ้าหน้าที่
 :: อำนาจหน้าที่
 :: เขตความรับผิดชอบ
 :: แผนที่ตั้ง
 :: วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน.


สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอสามพราน แห่งใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน
ได้ย้ายที่ทำการไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแห่งใหม่
เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3439 7737

:: ข่าวดี :: ท่านสามารถชำระภาษีรถ โดยหน่วยเคลื่อนที่

วันเสาร์ - อาทิตย์  ณ จุด G point ห้างเซ็นทรัล ศาลายา
เวลา 11.00 น. - 18.00 น.

วันเสาร์  ณ ห้าง Big C สาขานครปฐม เวลา 10.00 น. - 15.00 น.
....................


ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อ ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดนครปฐม 23 ธ.ค.58
การกำหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (ฉบับที่ ๓) 22 ธ.ค.58
 การกำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ของรถสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) พ.ศ.๒๕๕๘ 17 ธ.ค.58
 ขนส่งจังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดิินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสำคัญ 5 พ.ย.58
 ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่องให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจำปี ไปตรวจสภาพ พ.ศ.2558 28 ต.ค.58
 ระเบียบกรมการขนส่งว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามคำสั่งผู้ตรวจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  16 ต.ค.58
 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อทดแทนรถยนต์ สามล้อรับจ้างเดิม พ.ศ.2558 7 ต.ค.58
 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต28 ก.ย.58
 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  11 ส.ค.58
 กฏกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดที่เบียน ในเขตกรุงเทพมหานคร  10 ส.ค.58
 การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารแนวคิดการกำหนดแผนยุทธศาสตร์กรมการ ขนส่งทางบก พ.ศ.2559-2563 (DLT Strategy Model 2016-2020)  20 ก.ค.58
 แก้ไขประกาศกรมการขนส่งทางบก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำหมายเลข ทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลทางอินเตอร์เน็ต 17 ก.ค.58
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายละเอียดและสีของ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี สำหรับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์  7 ก.ค.58
 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  7 ก.ค.58
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ พ.ศ. 2558  6 ก.ค.58

ข่าวสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 ธ.ค.58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครปฐม 17 ธ.ค.58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด  24 ก.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบริการรักษาความปลอดภัย  24 ก.ย.58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด   8 ก.ย.58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย   8 ก.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18 ก.พ.58
ประกาศการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 ก.พ.58


ลำดับเลขทะเบียนรถที่จดทะเบียนล่าสุด

ประจำ
ประเภทรถ
หมายเลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)
: กพ 9609
: นค 4907
: ผค 3180
: 1กฌ 1853

ตารางอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ใบอนุญาตผู้ประจำรถ ชนิดที่ 2,3,4  (รุ่นละ 50 คน)

4 - 6  มกราคม 2559 18 - 20  มกราคม 2559
1 - 3  กุมภาพันธ์ 2559 15 - 17  กุมภาพันธ์ 2559
7 - 9  มีนาคม 2559 21 - 23  มีนาคม 2559

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

12  มกราคม 2559
9  กุมภาพันธ์ 2559
15  มีนาคม 2559


นายสมสุข ประภาสเพ็ญ
ขนส่งจังหวัดนครปฐม

ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- รถเกียร์อัตโนมัติ ขับอย่างไร ให้ถูกวิธ
- 6 สิ่งที่ควรเปลี่ยนทันที เมื่อซื้อ รถมือสอง
- วิธีตรวจเช็กสภาพรถยนต์ เบื้องต้น ทาเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด
- เจอทางหมอกลงจัด ขับอย่างไร ให้ปลอดภัย
- คำแนะนำการขับรถขึ้นเขา
- เรียนขับรถด้วยตัวเอง หัดขับรถ ครั้งแรก
- เทคนิคการขับรถเกียร์ธรรมดา


ลำดับผู้เข้าชม

Business Logo design
Hit Counter

จัดทำเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547


4  มกราคม  2559

Link :
|| กรุงเทพธุรกิจ
|| เดลินิวส์
|| ข่าวสด
|| คมชัดลึก
|| ไทยรัฐ
|| บางกอกโพลต์
|| ผู้จัดการ
|| มติชน
|| BBC
|| INN
|| BEC
|| ช่อง 3
|| ช่อง 5
|| ช่อง 7
|| ช่อง โมเดิร์นไนน์
|| ช่อง สทท.
|| ช่อง ทีวีไทย

 

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
บริษัท ขนส่ง จำกัด

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 6 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล

จัดทำโดย  กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร,โทรสาร 0 3426 1011-3   e-mail :nt-dlt@hotmail.com