สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ที่ 100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีพื้นที่ให้บริการอยู่หน้าห้องฝ่ายวิชาการขนส่ง (อาคาร 1) ภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  โทร. 0-3426-1011-13

  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน ตั้งอยู่ที่ 126 หมู่ 4 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ให้บริการอยู่ภายในอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน  โทร./โทรสาร 0-3435-1424

  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ให้บริการอยู่ภายในอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน โทร. 0-2889-4979-80

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครปฐม (เอกชน) ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 2 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ให้บริการอยู่ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร โทร. 0-3425-1660