ณ วันที่ 11.07.16 23:17
บาท/ลิตร
31.56
24.18
24.60
22.04
17.99
25.09
28.09
บาท/กิโลกรัม
12.55