ข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางจังหวัดนครปฐม

. วันที่ 31 ธันวาคม 2546

รถโดยสารปะจำทาง หมวด 1

สาย

ที่

ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนรถ

(เที่ยว)

1

ตลาดนครปฐม

4.00 บาท

6.00 บาท(ปอ)

7

6 – 8

2 - 4

 

2

รอบเมือง ก.วัดธรรมศาลา (วนขวา)

5.00 บาท

16

8 - 10

 

4

ตลาดนครปฐม - วัดธรรมศาลา

4.00 บาท

6.00 บาท(ปอ)

6

 

4 – 6

2 - 4

 

5

ตลาดนครปฐม - สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

4.00 บาท

8

4 - 17

 

 

หมวด 2 จำนวน 11 เส้นทาง  ที่เข้าจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครปฐม

สาย

ที่

ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนเที่ยว

 

73

กรุงเทพฯ - เพชรบุรี

 

156

22 - 32

62 - 74

76

กรุงเทพฯ - ราชบุรี

57 บาท (ปอ.2)

109

12 - 17

54 - 66

78

กรุงเทพฯ - ดำเนินสะดวก

 

109

8 - 10

76 - 94

80

กรุงเทพฯ - บางลี่

 

112

5 - 7

16 - 20

81

กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี

67 บาท (ปอ.2)

129

23 - 33

82 - 98

83

กรุงเทพฯ - นครปฐม

18.00 บาท

31.00 บาท (ปอ.2)

40.00 บาท (ปอ.1)

56

13 –19

26 - 37

2 - 3

 

138-166

10 - 12

84

กรุงเทพฯ - สามพราน

16.00 บาท (ปอ.2)

36

15 - 22

80 - 96

88

กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี

 

163

32 - 46

98 - 118

966

กรุงเทพฯ - โรงเรียนการบินกำแพงแสน

55.00 บาท(ปอ.2)

102

8 - 12

32 - 38

994

กรุงเทพฯ - ด่านช้าง

 

226

14 - 21

36 - 44

997

กรุงเทพฯ - นครปฐม

27.00 บาท (ปอ.2)

34.00 บาท (ปอ.1)

46

2 – 4

22 - 31

16 – 20

186-224

หมวด 3 จำนวน 11 เส้นทาง  ที่เข้าจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครปฐม

สาย

ที่

ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนรถ

(เที่ยว)

188

ปทุมธานี - บางเลน

18.00 บาท

43

11 - 17

50 – 60

369

อ้อมน้อย - วัดไร่ขิง

2.00 บาท

8

4 - 8

12 – 14

384

หมู่บ้านสินสมบูรณ์ - หมู่บ้านสวนทิพย์

5.00 บาท

16

34 - 50

318-382

402

นครปฐม - สมุทรสาคร

23.00 บาท

57

14 - 20

98 –120

405

นครปฐม - บ้านโป่ง

8.00 บาท

20

4 - 12

34 – 40

706

กำแพงแสน - พนมทวน

12.00 บาท

38

15 - 22

42 – 50

478

นครปฐม - บ้านแพ้ว

 

 

 

 

712

นครปฐม – บางหลวง - วัดไผ่โรงวัว

28.00 บาท

70

18 - 22

60 – 72

718

นครปฐม - บ้านท่าเรือ

11.50 บาท

44

3 - 5

20 – 24

719

สามพราน - บ้านคลองตัน

5.00 บาท

16

6 – 14

22 – 28

725

วัดเทียนดัด – ปากทางพุทธมณฑล 4

4.00 บาท

8

19 - 29

436-524

726

สุพรรณบุรี - วัดไร่โรงวัว

16.00 บาท

3

3 - 5

16 – 20

737

นครปฐม – บางเลน - วัดไผ่โรงวัว

31.00 บาท

79

18 - 35

30 – 74

756

หมู่บ้านอ้อมน้อย - วัดท่าข้าม

5.00 บาท

11.50

15 - 25

140-168

 

หมวด 4 จังหวัดนครปฐม จำนวน 25 เส้นทาง

สาย

ที่

ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนรถ

(เที่ยว)

1701

นครปฐม – ดอนตูม

ช่วง นครปฐม – นราภิรมย์

18.00 บาท

15.00 บาท

45

37

10 – 14

8 - 12

46 – 56

44 – 52

1703

นครปฐม – สามพราน

11.00 บาท

27

8 - 13

30 – 40

1704

นครปฐม – เกาะแรด – บางเลน

19.00 บาท

46

20 - 28

60 – 70

1705

นครปฐม – วัดปรีดาราม

 

 

 

 

6140

นครปฐม – สระกะเทียม

6.00 บาท

15

5 - 7

50

6142

นครปฐม – บ้านไร่ – ยางประสาท

12.00 บาท

28

6

12

6147

นครปฐม – หอมเกร็ด – บ้านศาลายา

17.00 บาท

40

10 - 20

62 – 74

8138

นครปฐม – ตลาดหมู่บ้านสามพราน

13.00 บาท

33

10 - 12

80 – 96

8139

นครปฐม – นิคมทหารอากาศ

17.00 บาท

42

6 - 9

24 – 38

8149

สามพราน – หมู่บ้านมีภูมิ

 

 

 

 

8195

นครปฐม – ตลาดบางหลวง

17.00 บาท

40

21

50

8215

นครปฐม – บ้านหนองเสือ

 

 

 

 

8228

นครปฐม – บ้านศาลายา

14.00 บาท

35

8 - 15

30 – 40

8229

วัดมะเกลือ–ปากทางสาย4พุทธมณฑล

9.00 บาท

21

24 - 44

174-194

8230

นครปฐม – ลำพญา – บางเลน

19.00 บาท

47

20 - 28

62 – 74

8235

นครปฐม – วัดบ้านหลวง

9.00 บาท

22

3 - 8

44 – 50

8236

นครปฐม-แยกวัดดอนเสาเกียด-บ้านบางคู

4.00 บาท

9

3 - 4

30 – 36

8239

นครปฐม – ท่าเรือหน้าวัดปรีดาราม

11.00 บาท

26

30 - 44

88 – 98

8241

นครปฐม – ทุ่งผักกูด

7.00 บาท

17

6 - 9

66 – 71

8268

กิ่ง อ.พุทธมณฑล – บ้านห้วยพลู

9.00 บาท

22

4 - 10

36 – 44

8271

นครปฐม-บ้านหนองกระโดน-บ้านต้นมะเกลือ

10.00 บาท

24

9 - 20

74 – 88

8272

นครปฐม-บ้านหนองงูเหลือม-บ้านต้มมะเกลือ

9.00 บาท

21

4 - 6

26 – 30

8273

วงกลมนครชัยศรี – บ้านท่าพระยา

8.00 บาท

20

40

38

8298

ตลาดหมู่บ้านสามพราน – วัดท่าข้าม

4.00 บาท

8

15 - 25

140-168

8335

บ้านคลองยม – สามพราน

9.00 บาท

21

50 - 86

142-170

หมวดรถขนาดเล็ก  จังหวัดนครปฐม  จำนวน    9   เส้นทาง

สาย

ที่

ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนรถ

(เที่ยว)

72004

บางเลน - วัดบางภาษี

4.00 บาท

8

4 - 16

10

72005

บางเลน - บ้านบางน้อยใน

8.00 บาท

18

13 - 25

44

72009

นครปฐม – สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

4.00 บาท

10

29

104

72010

นครปฐม - วัดธรรมศาลา

4.00 บาท

8

14

140

72015

นครปฐม – บางแขม - วัดดอนเสาเกียด

16.00 บาท

37.40

30 - 35

60 - 72

72013

นครปฐม – พะเนียงแตก - มาบแค

5.00 บาท

5

4

46

72016

นครปฐม - ห้วยพลู

11.00 บาท

27

4 - 6

20

72021

บางเลน – วัดมะเกลือ

14.00 บาท

22

8 - 15

50 – 60

72025

อำเภอสามพราน – วัดปรีดาราม

5.00 บาท

5

8 - 24

48